วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขาย Voucher พีพี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ต
 
 
 พีพี เอราวัณ รีสอรตหรูบนหาดขาวสะอาด ณ เกาะพีพี ห้องสแตนดาดต์ ราคาขายปกติ 3,100 บาท หากคุณติดต่อเราจะได้รับ Voucher ในราคาพิเศษสุดที่ 2,500 บาท รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ 091-518-2397 คุณเอ...


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขาย Voucher ที่พักบ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ต ประจวบคีรีขันธ์

บีชรีสอร์ทตั้งอยู่บนที่มีความยาวหาดทรายสีขาวของหาดบ้านกรูดในประจวบคีรีขันธ์จังหวัด ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่อนคลายในการพักผ่อนที่น่ารื่นรมย์กับธรรมชาติและความเงียบสงบ


บังกะโลแบบพักเดี่ยว พักได้ 2ท่าน ราคาปกติ 2,800 บาท ท่าน สามารถซื้อ Voucher ผ่านน่านฟ้า เวิลด์ ทัวร์ในราคาเพียง 1,800 บาท เท่านั้น สนใจสอบถามได้ที่ 091-518-2397 คุณเอ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขาย Voucher โรงแรม พีพี เดอะ บีช รีสอร์ต เกาะพีพี
 


 
เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56 - 1 ต.ค. 56

Deluxe front side  - 4,200 บาท (รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)
Superior front side - 3,200 บาท (รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน)
 
เงื่อนไขการจอง
1. จองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. ชำระเงินเต็มจำนวน และรับ Voucher เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ต้อนรับของโรงแรม
 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 091-518-2397

 
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556


 ทริปหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน 

 

                                                                                             

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – ตะรูเตา – หลีเป๊ะ

05.00 น. เบิกบานกันเต็มที่พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง

เตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อม เพื่อฝากสัมภาระในการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัมนะคะ

และรับบัตรที่นั่ง เพื่อขึ้นเครื่องในเวลา “05:45 น.

06.00 . นกบินหลาออกจากสนามบินดอนเมือง สู่หาดใหญ่

07.25 . ถึงแล้วจ้า!! สนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระ และขึ้นรถโค้ชเฮฮาที่เราเตรียมแดนซ์กระจาย

เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือปากบารา

09.30 น. ณ..ท่าเทียบเรือปากบารา เตรียมตัวให้พร้อมกัน เรากำลังจะเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะในฝัน
10.00 น. ระหว่างทางแวะเกาะตะรุเตา (ดินแดนแห่งโจรสลัด) นำท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจ หลังจากนั้น

เดินทางแวะเกาะไข่ นำท่านชมซุ้มประตูหินแห่งรักพร้อมถ่ายภาพกับสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสตูล

ไว้เป็นที่ระลึก
11.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน ณ..รีสอร์ทที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะ
16.00 น. นำท่านแวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเล เดินเล่น Walking Street บนเกาะหลีเป๊ะ
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าอันดามันใต้ ณ..Sunset Beach
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก

วันที่ 2

หลีเป๊ะ- หินงาม-จาบัง-เกาะดง-หินซ้อน-หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะอาดัง
07.00 น. ทานอาหารเช้าเติมพลังกันก่อน ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. นำท่านเดินทางสัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดูปะการัง ณ..เกาะดง-หินซ้อน
10.30 น. เดินทางต่อไปยังอ่าวไผ่-เกาะรอกลอย นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ..ชายหาดเกาะรอกลอย
13.00 น. เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด หลังจาก

นั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ..เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม อันสวยงาม

หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ..ร่องน้ำจาบั
16.30 น. ก่อนเข้าที่พัก นำท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเข้าสู่ที่พัก ณ..เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตาม

อัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ..รีสอร์ทที่พัก

วันที่ 3  

หลีเป๊ะ ปากบารา ลังกาวี - Cable car
07.00 น. ตื่นจ้า!! ทานอาหารเช้ากัน ณ..รีสอร์ทที่พัก
08.00 น. เตรียมตัวเดินทางสู่ลังกาวี โดยผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
09.30 น. ออกเดินทางจากหลีเป๊ะ สู่ลังกาวี
10.30 น. หลังขึ้นจากท่าเรือกัวห์ สิ่งแรกที่จะสังเกตเห็นได้ขณะลากกระเป๋าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็คือ นกอินทรียักษ์ที่อยู่ตรง จัตุรัสนกอินทรี หรือ ดาตารันลัง (Dataran Lang) สัญลักษณ์ของลังกาวีที่ตั้งอยู่ริมทะเลคอยต้อนรับผู้มาเยือน ตามตำนานเล่าว่า "ลังกาวี" มาจากนกอินทรี หรือ "เฮอลัง" ในภาษามาเลย์ ส่วนคำว่า "กาวี" หมายถึง สีน้ำตาลแกมแดง ดังนั้น ลังกาวี จึงหมายถึง นกอินทรีสีน้ำตาลแกมแดง นั่นเองค่ะ

11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ Cable car นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขากูนุงมะจิจัง ชมทัศนียภาพรอบเกาะลังกาวี

ถ่ายรูปที่ระลึกบนยอดเขาและเที่ยวชมความงดงามของหมู่บ้าน ORIENTAL VILLAGE ที่รวบรวม

วัฒนธรรมของสี่ประเทศ คือ ไทย จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซียเข้าด้วยกัน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ตลาดกั๊วะเพื่อช้อปปิ้ง ร้านสินค้าที่ปลอดภาษี อาทิ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป

รองเท้าหนัง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนกอินทรีย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี
18.00 น. นำท่านสู่โรงแรมที่พัก รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4  

สุสานมัสสุหรี - ตลาดกั๊วะ สตูลหาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง
07.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.30 น. นำท่านเดินทางมนัสการสุสานพระนางไหมสุหรี ผู้สาปเกาะลังกาวีถึง 7 ชั่วอายุคน พร้อมฟังบรรยาย      ประวัติพระนางไหมสุหรี แวะช็อปปิ้งตลาดกั๊วอีกหน่อยเพื่อเก็บตก

11.00 น. เดินทางไปท่าเรือเพื่อกลับสู่ประเทศไทย

12.00 น. ดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง และรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ตลาดตันหยง เพื่อช้อปปิ้งอีกครั้งหนึ่ง

17.30 น. ออกเดินทางจากตลาด ไปสู่สนามบินหาดใหญ่
18.00 น. เตรียมหนังสือเดินทางกันนะจ๊ะ แล้วโหลดสัมภาระ รับบัตรที่นั่ง

19.10 น. นกบินหลาอีกครั้งออกจากสนามบินหาดใหญ่

20.35 น. ถึงสนามบินดอนเมืองและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
สนใจท่องเที่ยวไปกับน่านฟ้าเวิร์ลทัวร์ติดต่อได้ที่
E-Mail: Nanfartour@gmail.com
Tel: 087-084-2233

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทัวร์เกาหลีราคาสุดประหยัด โปรแกรม Smile to Korea 14,900 บาท เท่านั้น
ที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะ


วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
ค่ำ (นัดหมายเวลาแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข L  สายการบิน Easter Jet ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข  5-6
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด - ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น  การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว  ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  หมู่บ้านสีลูกกวาด La Provence สไตล์ฝรั่งเศส ปรนนิบัติผิวแบบสาวเกาหลีที่ Skin Anniversary แวะถ่ายภาพกับภาพวาดสามมิติออกแนวขบขันเฮฮา หรือ Teddy Bear Gallery หมีเท็ดดี้ที่แต่งตัวเลียนแบบดารานักร้องนักแสดง  ย้อนรอยละครดัง Winter Love Song @  เกาะนามิ  พักเคียงกีโด
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Eastar*Jet
เวลาบินประมาณ 5-6 .. (อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสริฟ  และเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง
เช้า           ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  
แวะสุดชิก@หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนน่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ (คล้ายหลุดไปในเมืองโพรวองซ์ฝรั่งเศส) อิสระท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย   พาท่านเดินทางไปยัง Beauty Town ที่เน้นการให้บริการแบบครบวงจรเพื่อการดูแลผิวพรรณเป็นหลัก  ทันทีที่เข้าไปยังสถาบันความงามแห่งนี้ อันดับแรกที่ทุกคนจะต้องผ่านคือ ขั้นตอนการตรวจเช็กสภาพผิว และทางเรายินดีมอบโปรแกรม D เพื่อการปรนนิบัติผิวพรรณ ซึ่งเหมาะกับลูกค้าทุกรูปแบบ ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก และเมื่อผ่านขั้นตอนการปรนนิบัติผิวแล้ว ต่อไปคือขั้นตอนการแต่งหน้าและทำผม โดยมีรูปแบบการแต่งหน้าให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ดาราเกาหลี ทั้งแต่งแบบสวยใสราวกับไม่ได้แต่งเลย หรือเน้นตาดุดันเพื่อทำให้ตาชั้นเดียวดูเด่นขึ้น ไปจนถึงเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟัน  สุดท้ายมาถึงขั้นตอนการทำผมนั้น จะทำเองโดยมีอุปกรณ์ให้พร้อมสรรพ หรือจะวานให้ช่างทำผมช่วยเหลือก็ได้แล้วแต่จะเลือก  สวยแบบจัดเต็มแล้วต้องไม่ลืมแวะถ่ายภาพกับภาพวาดสามมิติออกแนวขบขันเฮฮา ที่รายล้อมอยู่รอบๆ หรือ Teddy Bear Gallery  สถานที่จัดแสดงแกลลอรี่หมีเท็ดดี้ที่แต่งตัวเลียนแบบดารานักร้องนักแสดงดังดังของเกาหลี   และแนะนำว่าต้องหาเมนูอาหารเพื่อสุขภาพทานในเกาหลี   เพราะผิวพรรณจะงดงามนั้นจะต้องออกมาจากภายในด้วย หากร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และสามารถขับถ่ายของเสียได้ดี การจะมีผิวสวยก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
เที่ยง        ลิ้มลอง ! เมนูบิบิมพับหรือข้าวคลุกแบบสูตรคุณเอง เวลารับประทานชาวเกาหลีจะคลุกส่วนผสมทั้งหมดที่อยู่ในหม้อให้เข้ากัน เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการยอดนิยมของชาวเกาหลี  เพราะความเชื่อและความหมาย   พร้อมบริการเครื่องเคียงและกับข้าวประจำวัน
บ่าย       พาท่านเดินทางสู่จังหวัดคังวันโด สถานที่ตั้งท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี  Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่  ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง   
ค่ำ            ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song ทัคคาลบี   หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี   
และ  พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก Gyeonggi-Do ณ โรงแรม  Siheung, Songton, Shine, Anseong, Pyeongtaek  (First) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม   เคียงกีโด  วัดพระนอนไม้จันทร์หอมใหญ่สุดของโลก  กิจกรรมวัฒนธรรม “ กิมจังกิมจิฮันบก  เวลาเต็มอิ่มกับบัตร Special Pass@สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล)
เช้า           อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารโรงแรม   
นมัสการวัดว๊าวชงซา โดยมีพระนอนไม้สนที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  และยังมีรูปองค์
พระสลักโดยได้รับจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้นโดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือพระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัด  ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  ให้ท่านนำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลอง ก่อนกลับบ้านให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบกถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กล้องของท่านเอง) 
เที่ยง        เมนูบาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลีหรือหมูย่างไฟ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี
บ่าย         เต็มอิ่มด้วยบัตร Special Pass Ticket กับการเที่ยวเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ
Equatorial Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  
ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก  และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จำกัดรอบหรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนว์บัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.....ขอบอกว่ามันส์มาก 
ค่ำ            บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ำ !!!  เมนูบาบีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แ  บบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย  และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง   
หลังอาหารค่ำ พาท่านเดินทางกลับที่พัก Gyeonggi-Do
วันที่สี่    กรุงโซล  ศูนย์โสมสมุนไพร  ศูนย์เครื่องสำอางค์เวชสำอางค์  ดิวตรี้ฟรี แวะแช๊ะรูปบริเวณคลองชองแกชอน จัดเต็มเวลาเพื่อนักช๊อป @ ย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง  และ ย่านแฟชั่นฮงแด  ฟรี โชว์ !! HERO Drawing หรือ Fanta Stick Show
เช้า           อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
พาชมเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล  ตึกรามบ้านช่องอันทันสมัย ผสมอารยธรรมอันเก่าแก่เมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว   พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ให้ท่านเลือกซื้อ
คอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิว
พื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสำอางค์เครื่องสำอางค์  
เที่ยง        เมนูโอซัมหรือหมูปลาหมึกบาร์บีคิวหมักซอสพริกเกาหลี ซึ่งคนต่างประเทศนิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย  
บ่าย         เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือดงฮวาดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่น  นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย  แวะแช๊ะรูปกันบริเวณชองเกชอนถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นสัญลักษณ์ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของคังฮวาพลาซ่า จุดเที่ยวสุดชิลของชาวเมือง    อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม   เที่ยวย่านดังหน้ามหาวิทยาลัยฮงอิก แหล่งรวมตัวของชาวเกาหลีวัยรุ่นและวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล  มีร้านขายของที่ระลึก งานศิลป์ เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ  เครื่องประดับมากมาย บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  เช่น Hello Kitty Café’, , Charlie Brown Cafe (Snoopy), Buttercup Café’, DingDong Café’, Trinitea Café’, Etoile Café Homeo Café’  อีกทั้ง สถานที่ถ่ายละครรักคอมมาดี้แห่งปี  2007  “ Coffee Prince “ และกาแฟ  Coffee Prince
ค่ำ            เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ)  อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang   รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี  หลังอาหารค่ำ   ตามไปชมการแสดง ตลก มันส์ ฮา ซ่าส์ FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก สนุกสนานกับมุขต่างๆ ที่สัมผัสได้ 
หรือ    พาท่านชมการแสดง Drawing Show Oh My God ! อึ้ง ทึ่ง ว๊าว “  โดยการคิดค้นของปรมาจารย์ด้านศิลปะของประเทศเกาหลีที่นำส่วนผสมผสานระหว่างงานศิลปะ ดนตรี การเต้น แสงสี และความตลกฮาได้อย่างสมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมเหนือคำบรรยายหากไม่ได้ชมด้วยตนเอง  เพราะจากผืนผ้าใบว่างเปล่า เหล่าตัวประหลาดทั้งสี่หรือห้าที่จะมาเที่ยวบนโลกมนุษย์แล้วมีความสามารถที่จะเนรมิตให้เกิดเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่สะกดสายตาผู้ชมในแต่ละฉากแต่ละตอนได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก  กับตอนใหม่สุด “ HERO “ ตำนานฮีโร่ในดวงใจของชาวโลก   (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโชว์ของแต่ละคณะ  โดยขึ้นอยู่ทางเกาหลีเป็นผู้เลือกและมอบให้ฟรี ! ) พาท่านเดินทางเข้าที่พัก ณ  โรงแรม  Golden Forest, Chocolate,  Mate, Karak, Valentine, Crown, Co-Op (First) หรือเทียบเท่า    (ใครไม่อยากอำลากรุงโซล...อยากช้อปต่ออะ ^^  แนะนำนั่งแท๊กซี่ ^^ ตะลุยกันต่อที่ตลาดเปิด 24 ชั่วโมง ที่ทงแดมุน  มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่นสำเร็จรูป ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า แว่นตา ถุงเท้า ผ้าพันคอ เครื่องสำอางค์ และอื่นๆ  ตามตึกต่างๆ เช่น  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM  เป็นต้น)  
วันที่ห้า  ฮ๊อกเก็ตนามู  หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ภูเขานัมซาน Love Rock Cable
รูปคู่หอคอย N และ Teddy Bear Shop  ละลายเงินวอน สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ 
เช้า           อาหารเช้าแบบอเมริกันชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) 
ใหม่สุด ! แนะนำ...เพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเก็ตนามู “ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา    
พาท่านเดินย้อนเวลากลับไปยังบริเวณที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว้  โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮันนก “   ย่านที่บ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอายความเก่าแก่  ใกล้กันยังเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา น้ำ และคน) เราจะได้ความรู้สีกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหว่างตะวันตกและตะวันออกผ่านร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป  ร้านCreative รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนกและโมเดริน  พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N  เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน มีจำหน่ายตุ๊กตาหมีน่ารักที่ Teddy Bear Shop  (ความเชื่อ:  ล็อคแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง Love Rock Cable)   (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอยและค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หมีแท็ดดี้)     
เที่ยง        เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน  เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
บ่าย         ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกม้าเจจูโด  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางค์โสม เป็นต้น  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา Ddung  เป็นต้น
เย็น       ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (อาหารชุดกล่อง หรือ ชุดเสริฟ  และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ค่ำ            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนใจท่องเที่ยวไปกับน่านฟ้าเวิร์ลทัวร์ติดต่อได้ที่
Tel: 091-518-2397